03 tháng 6 năm 2024
Hành khách được mang theo bao nhiêu kg hành lý ký gửi lên máy bay?
Hành khách được mang theo bao nhiêu kg hành lý ký gửi lên máy bay?
 03 tháng 6 năm 2024
Các bước làm thủ tục tại sân bay như thế nào?
Các bước làm thủ tục tại sân bay như thế nào?
 03 tháng 6 năm 2024
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp
 03 tháng 6 năm 2024
Quy định nhập cảnh
Quy định đối với khách nhập cảnh quốc tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19
 14 tháng 9 năm 2023
Làm thủ tục bay (check-in) tại sân bay cần những giấy tờ gì?
Làm thủ tục bay (check-in) tại sân bay cần những giấy tờ gì?