Siêu khuyến mãi cuối tuần của jetstar!


Khuyến mãi cuối tuần chỉ với 250.0000đ

Chặng bay Ngày bay Giá vé Starter^
  Tp. Hồ Chí Minh to Chu Lai Từ 07/09/15 đến 22/10/15 250.000đ
  Tp. Hồ Chí Minh to Buôn Ma Thuột Từ 07/09/15 đến 22/10/15 250.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Tuy Hòa Từ 07/09/15 đến 22/10/15 350.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Đà Nẵng Từ 07/09/15 đến 22/10/15 350.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Nha Trang Từ 07/09/15 đến 22/10/15 250.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Huế Từ 07/09/15 đến 22/10/15 350.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Quy Nhơn Từ 07/09/15 đến 22/10/15 350.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Đồng Hới Từ 20/05/15 đến 30/05/15 350.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Đồng Hới Từ 07/09/15 đến 22/10/15 350.000đ
 
  Hà Nội to Đà Nẵng Từ 07/09/15 đến 22/10/15 270.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Hà Nội Từ 07/09/15 đến 22/10/15 550.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Hải Phòng Từ 07/09/15 đến 22/10/15 550.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Thanh Hóa Từ 07/09/15 đến 22/10/15 550.000đ
 
  Hải Phòng to Buôn Ma Thuột Từ 07/09/15 đến 22/10/15 450.000đ
 
  Thanh Hóa to Buôn Ma Thuột Từ 07/09/15 đến 22/10/15 350.000đ
 
  Hà Nội to Đà Lạt Từ 01/06/15 đến 22/06/15 650.000đ
 
  Hà Nội to Đà Lạt Từ 17/08/15 đến 22/10/15 650.000đ
 
  Hà Nội to Phú Quốc Từ 01/06/15 đến 18/06/15 850.000đ
 
  Hà Nội to Phú Quốc Từ 17/08/15 đến 06/09/15 850.000đ
 
  Hà Nội to Hồng Kông Từ 07/09/15 đến 18/12/15 650.000đ
 
  Hà Nội to Bangkok Từ 07/09/15 đến 22/10/15 350.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Bangkok Từ 07/09/15 đến 22/10/15 300.000đ
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Singapore Từ 07/09/15 đến 22/10/15 450.000đ
 
 

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí!

Hỗ trợ thanh toán