10.000 cơ hội bay mức giá từ 9.000 đồng


Hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Vietjet dành tặng hơn 10.000 cơ hội bay mức giá từ 9.000 đồng trong 5 ngày vàng từ 2-6/12/2014 cho các chặng bay từ tháng 12/2014 đến tháng 2/2015.

Hỗ trợ thanh toán