KHUYẾN MẠI CHÀO HÈ 2014 CỦA HÃNG JETSTAR


Phòng vé Vân Hương thông báo với cả nhà chương trình " Khuyến mại cực đã, hè thêm rộn rã" của Jetstar Pacific sẽ bắt đầu từ 10h thứ 2 ngày 17/3/2014 và kết thúc vào lúc 18h ngày 24/3/2014. Giá vé giảm ít nhất là 30% chỉ còn 288.000 đồng thôi nhé! Chương áp dụng cho toàn mạng bay của Jetstar Pacific và có cả chặng bay quốc tế từ TP.Hồ Chí Minh đến Singapore nhé cả nhà!!!! Quá là hấp dẫnChặng bay giữa hoặc ngược lại:

Tp.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột : 288K
Giai đoạn 1: từ 01/04/14 đến 23/04/14 
Giai đoạn 2: từ 08/05/14 đến 21/05/14
Giai đoạn 3: từ 19/08/14 đến 27/08/14 
GIai đoạn 4: từ 09/09/14 đến 23/10/14

Tp.Hồ Chí Minh - Nha Trang : 288K
Giai đoạn 1: từ 01/04/14 đến 23/04/14 
Giai đoạn 2: từ 08/05/14 đến 21/05/14
Giai đoạn 3: từ 19/08/14 đến 27/08/14 
GIai đoạn 4: từ 09/09/14 đến 23/10/14

Tp.Hồ Chí Minh - Phú Quốc : 288K
Giai đoạn 1: từ 08/04/14 đến 23/04/14 
Giai đoạn 2: từ 08/05/14 đến 21/05/14
Giai đoạn 3: từ 19/08/14 đến 27/08/14 
GIai đoạn 4: từ 09/09/14 đến 23/10/14

Tp.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng : 388K
Giai đoạn 2: từ 08/05/14 đến 21/05/14
Giai đoạn 3: từ 19/08/14 đến 27/08/14 
GIai đoạn 4: từ 09/09/14 đến 23/10/14

Hà Nội - Đà Nẵng : 388K
Giai đoạn 2: từ 08/05/14 đến 21/05/14
Giai đoạn 3: từ 19/08/14 đến 27/08/14 
GIai đoạn 4: từ 09/09/14 đến 23/10/14

Tp.Hồ Chí Minh - Hà Nội : 688K
Giai đoạn 1: từ 01/04/14 đến 23/04/14 
Giai đoạn 2: từ 08/05/14 đến 21/05/14
Giai đoạn 3: từ 19/08/14 đến 27/08/14 
GIai đoạn 4: từ 09/09/14 đến 23/10/14

Tp.Hồ Chí Minh - Vinh: 688K
Giai đoạn 1: từ 01/04/14 đến 23/04/14 
Giai đoạn 2: từ 08/05/14 đến 21/05/14
Giai đoạn 3: từ 19/08/14 đến 27/08/14 
GIai đoạn 4: từ 09/09/14 đến 23/10/14

Tp.Hồ Chí Minh - Hải Phòng : 688K
Giai đoạn 1: từ 01/04/14 đến 23/04/14 
Giai đoạn 2: từ 08/05/14 đến 21/05/14
Giai đoạn 3: từ 19/08/14 đến 27/08/14 
GIai đoạn 4: từ 09/09/14 đến 23/10/14

Tp.Hồ Chí Minh - Singapore : 800K
GIai đoạn 4: từ 09/09/14 đến 24/10/14
Tat ca gia tren chua bao gom thue va cac khoan phi

Hỗ trợ thanh toán