Đường bay mới Vinh - Viêng Chăn: 39USD/ khứ hồi


Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

 
 
 

Hạng ghế   Phổ thông
Ngày xuất vé    23/12/2013-23/02/2014
Ngày khởi hành    Từ ngày 12/01/2014 đến ngày 31/03/2014
Thời gian dừng tối thiểu/ tối đa    NA/01 tháng
Thay đổi đặt chỗ   Không được phép
Đổi hành trình    Không được phép
Hoàn vé   Không được phép.

 

 

Hỗ trợ thanh toán