KÉ HOẠCH BÁN VÉ TẦU TẾT GIÁP NGỌ


LIÊN HỆ ĐẶT VÉ VÂN HƯƠNG JSC ĐT:04.22133262 – 04.39971230/31 Hotlines “ 0973424866 – 0983221366 Email: vanhuongjsc@gmail.com Yahoo : vanhuong_9

Kế hoạch chạy tàu tết Giáp Ngọ

KẾ HOẠCH CHẠY TÀU THỐNG NHẤT


1. Lịch chạy tàu trước Tết:

* Tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN1/2: Đang chạy hàng ngày, chạy bình thường ngay cả trong những ngày nghỉ Tết.

* Tàu SE9 chạy từ 20/1đến hết ngày 27/01/2014(Tức ngày 20 đến 27 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tàu SE10chạy từ 22/01đến hết ngày 29/01/2014từ Hà Nội đến Nha Trang và ngược lại. Riêng ngày 19/01/2014 không có tàu SE9. Tàu SE9 chạy các ngày 17, 18/01/2014 từ Hà Nội đến Sài Gòn. Tàu SE10 chạy các ngày 19, 20/01/2014 từ Sài Gòn đến Hà Nội.

* Tàu SE11chạy từ ngày 17/01đến hết ngày 31/01/2014(Tức ngày 17 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tàu SE12chạy từ 17/01 đến hết ngày28/01/2014từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại. Các ngày 28, 29/01/2014 không có tàu SE11. Riêng các ngày 17 và 18/01/2014 tàu SE11 xuất phát tại Hà Nội.

* Tàu SE13/14 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 29/01/2014 (Tức ngày 17 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ).

* Tàu SE15 chạy từ ngày 17/01 đến hết 30/01/2014 (Tức từ 17 đến 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tàu SE16 chạy từ ngày 18/01 đến hết ngày 29/01/2014 từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại. Riêng các ngày 17 và 18/01/2014 tàu SE15 xuất phát tại Hà Nội.  Các ngày 28 và 29/01/2014 không có tàu SE15.

* Tàu SE17 chạy từ ngày 18/1/2014 đến hết ngày 28/01/2014 (Từ ngày 18 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Riêng ngày 19/01/2014 không có SE17/18.

* Tàu TN3 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 28/01/2014 (Tức từ 17 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Tàu TN3 xuất phát ngày 26/01/2014 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. Tàu TN4 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 27/01/2014.

* Tàu TN5 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 30/01/2014 (Tức ngày 17 đến 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Riêng các ngày 18/01 và 29/01/2014 không có tàu TN5. Tàu TN5 ngày 27/01/2014 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. Tàu TN6 chạy từ ngày 18/01/2014 đến hết ngày 28/01/2014.

* Tàu TN7 Chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 28/01/2014 (Tức ngày 17 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ).

* Tàu TN17/18 Chạy bình thường hàng ngày

* Tàu TN21chạy từ 18/01đến hết 29/01/2014(tức ngày 18 đến 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tàu TN22chạy từ ngày 18/01đến hết ngày 28/01/2014(tức từ ngày 18 đến hết 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) từ Thanh Hóa đến Sài Gòn và ngược lại. Riêng ngày 19/01/2014 không có tàu TN21.

*Tàu SE24 chạy các ngày 2728/01/2014 (Tức 27,28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) từ Đà Nẵng đến Hà Nội.

* Tàu SE25 xuất phát các ngày 29,30/01/2014 từ Hà Nội đến Huế. Tàu SE26 xuất phát từ Sài Gòn các ngày 27,28/01/2014 từ Sài Gòn đến Hà Nội.

2. Lịch chạy tàu sau tết

 * Tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN1/2: Đang chạy hàng ngày, chạy bình thường ngay cả trong những ngày nghỉ Tết.

* Tàu SE9chạy từ ngày 05/02đến ngày 16/02/2014, tàu SE10chạy từ ngày 03/02đến 14/02/2014từ Đồng Hới đến Sài Gòn và ngược lại.  

* Tàu SE11/12chạy từ ngày 03/02đến hết ngày 16/02/2014(tức từ ngày 04 đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại.

* Tàu SE13/14chạy từ ngày 05/02đến hết ngày 17/02/2014(tức từ ngày 06 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

* Tàu SE15/16chạy từ ngày 03/02đến hết ngày 16/02/2014(tức từ ngày 04 đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại.

* Tàu SE17/18chạy từ ngày 04/02đến hết ngày 15/02/2014(tức từ ngày 05 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

* Tàu TN3/4chạy lại từ ngày 02/02đến hết ngày 17/02/2014(tức từ 03 đến hết 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

* Tàu TN5/6chạy lại từ ngày 03/02đến hết ngày 18/02/2014(tức từ ngày 04 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

* Tàu TN7/8chạy lại từ ngày 04/02đến hết ngày 15/02/2014(tức từ ngày 05 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

* Tàu TN17 Chạy bình thường hàng ngày

* Tàu TN21chạy từ ngày 03/02đến hết ngày 15/02/2014. Tàu TN22chạy từ ngày  05/02/2014đến hết ngày 17/02/2014

* Tàu SE24 Sau Tết không chạy.

 Ghi chú:Các tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN17/18 chạy bình thường trong các ngày nghỉ Tết từ 30/01 đến 02/02/2014 (Tức 30, 1, 2, 3 Tết).

 

Hỗ trợ thanh toán